Intervju + uppläsning:

https://nickopoet.wordpress.com/2020/03/07/nickos-lordagssoffa-89-erik-bovin/

Artiklar i urval:

En vital traditionalist

Vad har hänt med kritikerkårens yrkesetik?

Makten att fritt väva fram en text

Dikter om din stund på jorden

Några tankar om Norén

Ojämn, fulskön poesi

Dikter som knockar med budskap som berör

En poet som står på egna ben

Stringent språk med egen ton

Tidlösa dikter med parkmotiv

Bakgrunden till poesins perifera roll är mer nyanserad

Suggestiva och trösterika dikter

Autofiktion och skräck i spretig roman

Absurdistisk kontorsroman

Angelägen essä om skrivandets vedermödor

Ny syn på litteratur krävs — lyft fram språket

%d bloggare gillar detta: