Intervju + uppläsning:

https://nickopoet.wordpress.com/2020/03/07/nickos-lordagssoffa-89-erik-bovin/

Artiklar i urval:

Dikter som knockar med budskap som berör

En poet som står på egna ben – Opulens

Stringent språk med egen ton

Tidlösa dikter med parkmotiv

Bakgrunden till poesins perifera roll är mer nyanserad

Suggestiva och trösterika dikter

Autofiktion och skräck i spretig roman

Absurdistisk kontorsroman

Angelägen essä om skrivandets vedermödor

Ny syn på litteratur krävs — lyft fram språket

Klumpigt om teater, Aftonbladet!

Ironin — diktens dödsfiende?

%d bloggare gillar detta: